19 meeskonda käivitasid Fundwise´is raha kaasamise kampaaniad


prototron_fundwise_zenflower
Tänavusest kevadvoorust käivitas raha kaasamise kampaania ühisrahastusplatvormil Prototron & Fundwise kokku 19 meeskonda. Toetada saab näiteks maasikaid korjavate robotkäte loomist hooajalise tööjõupuuduse lahendamiseks põldudel, rahvusvahelist muusika voogesituse platvormi Fairmus, isemajandavat kuppel Freedome’i või robotkäsi.

“Selles voorus oleme meeskondadele rohkem toetust pakkunud selles osas, kuidas oma ideid paremini müüa. Raha kaasamise kampaaniad prototron.fundwise.me platvormil on väga hea algus turundusalaste teadmiste ja ka tagasiside kogumiseks potentsiaalsetelt klientidelt. Meeskonnad õpivad ise oma kampaaniat turundama ja kui neil see õnnestub, on järgmine samm investoritele jutule minna,“ ütles Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja.
„Meil on hea meel, et igal aastal on Prototroni meeskonnad suutnud näidata üha paremaid tulemusi, mille tipuks on seni olnud 2020. aasta sügisvoor, kui 18 meeskonnast 12 olid edukad ja suutsid kaasata rekordilise summa raha. Esikolmik suutis koguda üle 1000 euro. Keskmiselt on Prototroni meeskondade edu Fundwise platvormil 62,34%,“ märkis Fundwise’i tegevjuht Henri Laupmaa.
Igas Prototroni voorus saavad meeskonnad käivitada oma rahakogumise kampaania platvormil, mille on loonud Prototron ja Fundwise. Projekti õnnestumiseks tuleb koguda valitud summa (minimaalselt 250 eurot). Kui eesmärki ei saavutata, tagastatakse raha toetajatele. Viimasest voorust kaasas enim raha meeskond ZenFlower, keda toetati 1889 euroga.
Kokku on rahakaasamise kampaania käivitanud prototron.fundwise.me platvormil 77 Prototroni meeskonda, 48 on teinud seda edukalt, kokku on kogutud 19 484 eurot.

Fundwise abiga saavad Prototroni meeskonnad teadmised sellest, mis on ühisrahastus ning kas ja kuidas saaks seda nende idee puhul kasutada. Meeskondadele avaneb juba idee esmases väljatöötamise faasis võimalus seda reaalsetele investoritele tutvustada ja saada kohest tagasisidet, kas idee, selle vorm ja sisu oleks investoritele atraktiivne või mida ja kuhu suunas peaks muutma.

Meeskondade kampaaniad Fundwise platvormil kestavad kuni 18.juunini 2021.