Ekspertkogu uueks liikmeks sai TÜ arendusprorektor Erik Puura


Erik Puura
Prototroni tänavuse kevadvooru eel liitus rahastuga Tartu Ülikool. Suurpartneritel on alati koht Prototroni Ekspertkogus, nüüdsest esindab Tartu Ülikooli seal ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

„Juba üle 20 aasta olen kuulnud üht ja sama hinnangut – ülikoolide ja ettevõtete koostöö on Eestis väga väike. Selle juurpõhjusi otsides on samuti korratud sama sõnumit – Eesti ettevõtluse struktuur on selline, et kattuvus teadus- ja arendustegevuse põhisuundadega on väga väike. Siit on ju selge, et uued ettevõtted on ainuke viis olukorda muuta. Nii saab iga ideed hinnates mõelda sellele, kas ja kui olulist mõju plaanitu avaldab Eesti majanduse ja ühiskonna arengule ning missugune on rahvusvaheline läbilöögivõime. Teame ka, et maailm muuutb väga kiiresti. Pessimist kaebab tuule suuna peale, optimist ootab tuule suuna muutumist. Realist sätib purjed vastavusse tuule suunaga. Olgem realistid!“ selgitas Erik, mida tema ideede hindamisel oluliseks peab.

Ekspertkogu hindab igas taotlusvoorus parimatest parimaid. Enamasti saavad oma ideed Ekspertkogu ees kaitsta 10-12 meeskonda, kelle hulgast selguvad rahastuse ja Prototroni võiduga kaasnevate tugiteenuste saajad. Ekspertkogu on peagi oma tänavuse kevadvooru tööd lõpetamas ja võitjad selguvad 28. mail.

Tere tulemast Prototroni Ekspertkogusse, Erik!