Hack the Crisis: Youth


hackthecrisisv4 orng master e1585664868241
Eesti startupkogukonna aktiivsed liikmed ootavad kooliõpilasi järgmisel nädalal toimuvale veebipõhisele häkatonile „Hack the Crisis: Youth“, kus noored saavad välja pakkuda ja arendada oma nutikaid lahendusi praeguses kriisiolukorras toimetulekuks või selle tagajärgede leevendamiseks.

Soovime, et noorte hääl ja ideed oleksid kuuldavad ka kriisi ajal ning selleks toome sarnase häkatoni võimaluse ka Eesti 14-19-aastastele noortele.
Juba järgmisel nädalal, 6.-9. aprillil toimub veebipõhine noorte häkaton Hack the Crisis. Ootame teie õpilasi osalema ja oma panust andma! Registreeruda saab siin. Parimad tiimid saavad auhinda ning võitja-tiimile laekub 2000 eurot pangakontole!

Osalemine annab õpilastele võimaluse:
… õppida eluliselt läbi disainmõtlemise meetodite kasutamise,
… arendada oma üldoskuseid – planeerides ja tehes meeskonnatööd, luues uusi lahendusi, suheldes mentoritega jne.
… praktiseerida inglise keelt – 20st töötunnist vähemalt kolm tundi on kuulamine, suhtlemine ja presenteerimine inglise keeles,
… õppida tundma ja harjutada kodanikuosalust ja uute algatuste loomist – analüüsides probleeme ja pakkudes lahendusi, algatades ning tehes koostööd ühiste eesmärkide seadmisel ja elluviimisel.

Ühiskond ja kool saavad võimaluse:
… näha tänast kriisi läbi noorte silmade,
… kuulda ja arutada noorte ideid.
Häkatoni jooksul on õpetajatele ja kooli õpilastele abiks Eesti kõige sõbralikum ja kogenum startup kogukond: iduettevõtete asutajad, investorid ja tugiorganisatsioonide eksperdid.

Häkatonis osalemine on tasuta ja parimatele meeskondadele on välja pandud rahalised preemiad. Hack the Crisis: Youth noorte häkatoni korraldavad Prototron, Haridus- ja Teadusministeerium, HITSA, Garage48, Startup Estonia, Swedbank, Noored Kooli, Tagasi Kooli, Edukoht, Tech Heroes Club ja Narva Loomeinkubaator OBJEKT.

Ajakava
Esmaspäev, 6.aprill
kl 16.00-18.00 Tervitussõnad ja sissejuhatus
kl 18.00-19.00 Hacking, tase 1: Probleemi tausta uuring
kl 19.00-20.00 Hacking, tase 2: Kasutaja ootuste analüüs
kl 20:00 Tiimide kohtumine ja inspiratsioonipauk

Teisipäev, 7.aprill
kl 16.00-17.00 Tiimide kohtumine
kl 17.00-18.00 Hacking, tase 3: Ideede genereerimine
kl 18.00-19.00 Lahenduse valimine
kl 19.00-20.00 Hacking, tase 4: Lahenduse valimine
Kl 20.00 Tiimide kohtumine ja inspiratsioonipauk

Kolmapäev, 8. aprill
kl 16.00-17.00 Tiimide kohtumine
kl 17.00-18.00 Hacking, tase 5: Lahenduse mudeldamine
kl 18.00-20.00 Hacking, tase 6: Lahenduse testmine / lahenduse presenteerimine
kl 20.00 Tiimide kohtumine ja inspiratsioonipauk

Neljapäev, 9. aprill
kl 15.00-16.00 Tiimide kohtumine
kl 16.00-18.00 Tagasisidetsamine / Presentatsioonide saatmine
kl 18.00-19.00 TOP10 presentatsioonide esitlus ja auhinnatseremoonia