Tartu Ülikool liitub Prototroniga, rahaline fond suureneb


slider 1240x620 TU e1587481847718
Tartu Ülikoolist saab järgmine suurpartner Eesti esimesele prototüüpimist toetavale rahastule Prototron. Sellega astutakse edasi suur samm Eesti teadlaste ja ettevõtjate koostöös, et kiiremini tuua inimesteni nende igapäevaelu mugavamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi lahendusi.

“Eesti teadus vajab olulist arengutõuget ja võtmeküsimuseks on seejuures koostöö. Nüüd on kaks suurt ülikooli on võtnud oma südameasjaks võimendada Eesti innovatsiooni, aidates teadlastel, tudengitel ja teistel nutikatel inimestel oma ideed ellu viia ja nähtavaks teha,” ütles Prototroni tegevjuht Jana Budkovskaja.

Teadusmahukatele äriideedele hoogu juurde

“Tartu Ülikooli teadlased on varasemaltki Prototroni konkursil edukalt osalenud. Praeguse liitumisega paranevad meie teadlaste võimalused aga veelgi,” kommenteeris liitumist arendusprorektor Erik Puura. “Prototron on oma tegutsemise ajal tõestanud, et sellist fondi teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekkimiseks on väga vaja. See on see üks samm, mis tavaliselt teadusprojekti lõpus jääb tegemata,” lisas Puura.
“Me oleme järjest võimendanud oma tegevusi teadusmahukate äriideede edukaks turule jõudmiseks. Meil on tänaseks 55 hargettevõtte, kus töötab üle 500 inimese. Igal aastal lisandub veel 5-10 ettevõtet,” sõnas TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Kristel Reim. “Prototroni abil saame neile ideedele väga varases faasis veel hoogu juurde anda,” rõhutas Prototroniga liitumise vajadust Reim.

Kevadvoor e-kanalites

Varem on Prototroniga toetajatena liitunud Tallinna linnUtilitasKeskkonnaministeeriumElering ja Samsung, kes on eraldi rahastanud just nende tegevusvaldkonnaga sobivaid lahendusi või pakkunud meeskondadele ideede testimiseks sobivaimat keskkonda. Samuti pakub Fundwise oma platvormi meeskondadele raha kogumiseks.

Rahalise toetuse kõrval hindavad Prototroni programmi läbinud meeskonnad just ekspertide soovitusi ja tuge. “Alustavale ettevõtjale on see hindamatu väärtus. Prototron toob kokku oma ala tipud, kes tahavad ja oskavad alles idee tasandil olevaid lahendusi valideerida, toetada ja ärgitada. Mul on suur rõõm olla Prototroni tegevjuht ajal, mil Eesti suuremad ülikoolid näevad koostöökohti, võimalust ja oma panust Prototronis, et seeläbi edendada Eesti teadustööd ja rakendusuuringuid, et tagada riigi jätkusuutlik majandus,” ütles Budkovskaja.