Sügisvoor on avatud, jagamisele läheb 70 000 eurot


Prototron kevadvoor 1
Tänaseks oleme välja kuulutanud oma sügisvooru. Sel korral läheb jagamisele kuni 70 000 eurot. Tahad alustada oma edulugu? Täida taotlus enne 15. oktoobrit .

Juba ammu ei ole Eestis väljakutseks innovatiivsete ja nutikate ideede leidmine. Hoopis keerulisem on väga tugevate, sealhulgas teadusliku taustaga lahenduste hulgast nende kõige potentsiaalikamate väljavalimine.

Suurim kasu

Prototroni hindajad, mentorid ja ekspertkogu ning ka teised innovatsiooni rahastajad seisavad iga päev silmitsi ideedega, millest enamusest annaks ehitada edukas startup. Väga paljud teevad seda ka ilma Prototroni või kellegi teise toetuseta. Meie ülesanne ongi ära tunda need ideed, millest oleks kasu võimalikult paljudele. Otsime ideid, mis konkreetselt lahendaksid mõnda meie igapäevaelu kitsaskohta. Soovime kaasa aidata nende idee elluviimisele võimalikult kiiresti.

Aitame teadustööd turule viia

Teadustööde igapäevaellu rakendamiseks ning tipptehnoloogiliste ja komplekssete lahenduste turuletoomiseks on tihti vaja rohkem aega kui näiteks mõne ka ülimalt vajaliku mugavusäpi tegemiseks. Prototron on sellist ideede jaoks parim kasvukoht. Oleme paindlikud, kannatlikud ja meie ekspertidest mentorid suudavad Sinu meeskonnale pakkuda vajalikku tuge.

Sügisvooru saab ideid esitada 15. oktoobrini aadressil www.prototron.ee. Rahastuse saajad selguvad 1. detsembril Robotex festivali raames.

Ja nüüd taotlust esitama!