Pipa – chat-bot abiks Prototroni taotlejatele


Process
Jäänud on loetud päevad, et esitada oma idee Prototroni kevadisse taotlusvooru. Kui tunned, et aeg kaob sõrmede vahelt ja vajaksid taotluse esitamisel abi, siis selleks oleme loonud Pipa (Personal Instant Prototron Assistant). Pipa on abimees, kes juhendab sind taotluse esitamisel Prototroni.
Miks chat-bot?

Tehnoloogia areng on pidevalt muutmas viisi, kuidas inimesed tegutsevad digitaalses maailmas. Otsimootorite ja veebilehtede asemel kasutatakse info saamiseks chatbot´i, kes suudab koheselt anda võrdlemisi täpse vastuse lihtsamatele küsimustele. Suurem eesmärk on asendada enamlevinud kasutajaliidesed chatbot´iga. Mõelda vaid, kui vajaliku seaduse otsimine, oma meeskonnaga igakuise kohtumise määramine või kliendi küsimusele täpse vastuse andmine olekski nii lihtne.

Miks Pipa?

Prototronile ehitas chatbot´i Singleton, kes tegutseb uskudes, et tarkvara on selleks, et masinad töötaksid inimeste heaks. Meie andsime oma chatbot´ile nime – Pipa (Personal Instant Prototron Assistant). Pipa aitab meeskondi Prototroni taotluse esitamisel jälgides taotleja tegevust ja jagades soovitusi juhul, kui midagi on jäänud märkamata või midagi saaks teha paremini.
Näiteks kui pead oma meeskonnaliikmeid kirjeldama ja märgid vaid iseennast, siis Pipa teab, et Prototroni Ekspertkogu huvitab see, kes vastutab meeskonnas tehnoloogia ja kes müügi eest? Pipa tuletab meelde, et üks inimene suudab palju, aga mitu suudavad koos rohkem!
Lisaks võid Pipad kasutada oma meeskonnaga arutlemiseks ja ülesannete jagamiseks. Näiteks taotlust esitades vastutab üks meeskonnaliige taotlejate info sisestamise eest, teine kirjeldab ideed ja kolmas hoolitseb selle eest, et taotlus oleks korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud.
Business Insider hindab, et aastaks 2020 kasutab 80% ettevõtetest chatbot´e. 42% omakorda om arvamusel, et see parandab oluliselt nende suhtlemist klientidega. Prototronil on nüüd Pipa, kes on loodud selleks, et aidata sul oma idee esitada võimalikult lihtsalt.
Kevadvooru tähtaeg on 15. märtsil. Mine ja tee Pipaga tutvust, kohe!