Tööstus 4.0 suurim väljakutse on … inimene!


Cross pitch 2017 winners
Kui tööstusettevõtete digitaliseerimine ehk Tööstus 4.0 toob kaasa valdkonna ettevõtetele igapäevase töö lihtsustamise läbi IoT, Big Data või tehisintellekti kasutuselevõtu, siis peamiseks väljakutseks ettevõtete jaoks kujuneb hoopis vajalike oskustega töötajate leidmine ja hoidmine.

23.novembril toimus Tallinnas tööstusettevõtteid ja startup´e kokkuviiv cross-pitch üritus “BalticPlus”, mille eesmärgiks oli anda Eesti tööstusettevõtetele võimalus tutvuda uute ja innovatiivsete lahendustega tootmise efektiivsuse tõstmiseks ja seeläbi konkurentsivõime suurendamiseks.
Peamiselt otsisid Soomest, Rootsist ja Eestist pärit toormaterjale töötlevate tööstuste esindajad oma valdkonna protsesside digitaliseerimise ja robotiseerimise lahendusi; võimalusi ohutuse ja keskkonnameetmete seire tõhustamiseks ja olemasolevate andmete nutikamaks ja tulemuslikumaks kasutamiseks. Samas valdkonnas tegutsevad startupid ootasid aga tagasisidet ja suuniseid oma ideedele ning kontakte, et neid piloteerida.
Üritusel osalenud vanemteadur Veiko Karu Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudist ütles, et tööstusettevõtete digitaliseerimise peamiseks eesmärgiks on efektiivsuse suurendamine. “Lisaks saavad ettevõtted rohkem ja senisest parema kvaliteediga andmeid, mida analüüsida. Samas on seejuures peamiseks väljakutseks ettevõtete jaoks hoopiski inimesed. Spetsialisti tööaeg ühes ettevõttes ajas väheneb, kõik otsivad talente, koolitavad vajalike oskustega inimesed välja ning seisavad seejärel silmitsi küsimusega, kuidas neid inimesi ka edaspidi enda juures tööl hoida. See saab lähitulevikus olema tööstusettevõtete jaoks võtmetähtsusega,” rõhutas Karu.
Avalikul pitchil varieerusid meeskondade ideed kaevandustes õhusaastet määravatest mobiilsetest seadmetest kuni suurandmete töötluse, nanomaterjalide ning sensorite kompleksideni.
EIT RawMaterials Booster-kiirendisse said meeskonnad Fractory, Multi3D, InterFlows ja AlgaCAP. Cross-pitch ürituse “BalticPlus” raames väljapandud 5000-eurone fond läks võrdselt jagamisele kahe meeskonna vahel:
Fractory, kes on loonud veebikeskkonna, mis aitab kokku viia tootjad ja eridisaini tellijad, muutes selle automaatseks ja lihtsaks – justkui asuksid kõik võimalikud tootmisseadmed kõrvaltoas;
– Multi3D, kes loob uudset nanomaterjali, metalli 3D printimise jaoks (SLS tüüpi laser 3D printerite jaoks).
Mõlemad jätkavad osalemist ka üldises Prototron 2017 sügisvoorus, mille võitjad selguvad 8.detsembril Tartus toimuval sTARTUp Dayl.