Georg Rute: big data ja miljonid ja miljonid seadmed


georg rute 2016 01 21 10 11 58 UTC
Igapäevaselt on Georg Rute Elering AS-i digitaliseerimise arendusjuht, kuid meie jaoks on ta Prototroni alumni Sympower üks asutajatest. Tehnopol Entertainment Week 2017 raames toimunud BigData filmiõhtu eel-arutelus võttis Georg kokku oma seisukoha suurandmete kasulikkuse ja ohutuse bilansist järgmiselt:“Ohutuse riskid ei tohi pidurdada innovatsiooni ja takistada suuremat kasu, mida BigData suudab meile pakkuda”.

Miljonid ja miljonid seadmed

Viimastel aastakümnetel ei toodeta energiat enam ainuüksi suurtes energiajaamades, vaid ka näiteks kodudes, kus on päikesepaneelid. Kunagi liikus elektrienergia kõrgepingeliinidest väiksematesse, kodudesse jõudvatesse juhtmetesse, siis tänapäeval liigub energia võrkude vahendusel ka ühest kodumajapidamisest teise.

Korraga on vanad head viisid energiasüsteemi stabiilsuse tagamiseks kasutud. Kui varem piisas sellest, et süsteemi jälgiv operaator helistas energiajaama, et energiatootmist vastavalt vajadusele kas suurendada või vähendada, mis tagab energiatootmise stabiilsuse, siis täna ei ole mõeldav, et ta võtab telefoni ja helistab tuhandetele päikesepaneelide omanikele, et need oma energiaedastuse peataksid. See peab juhtuma automaatselt.

Omavahel ühendatud seadmeid saab koordineerida reaalajas, kuid see on alles algus. Energiasüsteemi koordineerimine on ülisuur väljakutse, millega seisab silmitsi suurem osa maailmast nii täna kui ka järgnevatel aastakümnetel. Kuidas suudetakse tagada miljonite väiketootjate ja tarbijate ühine tegutsemine? Kuidas teeme kindlaks, et planeerime ja ehitame oma energiavõrgud parimal võimalikul viisil võttes arvesse ka selle süsteemi kontrollimise keerukust? Kõik see tähendab miljonite tootjate ja tarbijate kohta käivat infot – big data.

Nutikate ideede võimalused

Eesti elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur Elering on astumas olulisi samme vastuste leidmiseks. Andmemahud, mis on vajalikud selleks, et kõik süsteemis teaksid, mida ja millal teha, on märkimisväärselt suuremad kui varem. Turuosalistele vajaliku info ja vastuste leidmiseks on Elering ehitanud Estfeed andmevahetusplatvormi. Estfeed annab startuppidele ja ettevõtetele ligipääsu kõikvõimalikult energiaalasele infole, mida omanikud on valmis jagama. See lubab energiateenuse pakkujatel konkureerida võrdsetel alusel ja on oluline vundament säästliku energiaturu tekkeks tulevikus.

Muutused on energiasektoris juba sündimas ja need omakorda loovad uusi võimalusi informeeritud, nutikatele ja töökatele inimestele, kes soovivad suurendada nii üldist kui isiklikku heaolu. Tänu big datale on energiasektoris suurepäraseid võimalusi ja seetõttu toetab Elering Prototroni. Otsime uusi väljakutseid energiaalase info nutikaks kasutamiseks.

Kui sul on mõni selline idee, siis pöördu meie poole ning esita oma taotlus Prototroni kuni 15.oktoober 2017.a.