Prototron toetab materjalitehnoloogia ja elektrisalvestamise prototüüpide arendamist TTÜs


TTU voor pilt
Oktoobri alguses toimunud koostööfestivalil „Õigel ajal õiges kohas“ kuulutati välja tänavuse Prototroni rahastu Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalomandi vooru tulemused.

Arendama hakatakse prototüüpe materjalitehnoloogia ja elektritootmise valdkondades kokku ca 85 000 euro eest.

TTÜ innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varraku hinnangul on Prototroni TTÜ voorul iga-aastaselt kõrge tase. „Ehkki intellektuaalomandil põhinevasse vooru laekub arusaadavatel põhjustel pigem vähe taotlusi, on nende vahel valiku tegemine Prototroni ekspertkogule suureks väljakutseks. Vaadatakse ju mitte pelgalt lahenduse küpsust, vaid ka selle kommertsväärtust. Julgen öelda, et tänavu toetatud kolme teadusgrupi arendatavad lahendused omavad turul kõrget potentsiaali,“ kinnitas Varrak. „Näiteks viiruste uurimine grafeeniga kaetud keraamiliste kiudude abil, mille uurimisgrupp sai toetust 19 550 eurot. Selle leiutise unikaalseid omadusi saab kasutada nii ravimiarendusel kui ka näiteks tüvirakkude arengu uurimisel.“ Ta lisas, et tänavusest toetusest pani 45 000 eurot välja The Harry and Reba Huge Foundation.

Lisaks toetati 35 000 euroga toetati taastuvenergiaallikatest toodetava elektri salvestamiseks mõeldud akupanga prototüüpimist ja niklil põhineva metaani tootmise katalüsaatori arendamist 30 800 euroga. Parimad uurimisgrupid saavad ärilist tuge oma prototüüpide arendamiseks Tallinna Teaduspark Tehnopol Startup Inkubaatori mentoritelt ja õigusnõu Hedman Partners büroost.

Prototron on Swedbanki, Tallinna Teaduspargi Tehnopol ja TTÜ asutatud rahastu, mille eesmärgiks on toetada alustavaid ettevõtjaid ja leiutajaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise ehk prototüübi väljatöötamisel.
Lisainfo
Kristin Rammus
TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory kommunikatsioonijuht
tel 620 3679
mob 5698 8880
kristin.rammus@ttu.ee
www.ttu.ee/mektory