Intervjuu Prototroni värske alumni WasteLocker tiimiga


WL konteinerid
Vestlesime Prototroni värske alumni WasteLocker tiimi esindajaga Mark Skljaroviga idufirma tegemistest pärast 2022. aasta kevadel Prototroni Rohevoorus osalemist ning 20 000 euri osalusvaba rahastuse võitmist.

WasteLocker lahendab olukorra, kus ühtede majaelanike poolt hoolikalt sorteeritud jäätmed rikutakse teiste hoolimatuse tõttu. Idee järgi kinnitatakse pakendikonteineri kaane külge tehisintellektil põhinev sensor, mis tuvastab konteinerisse pandud pakendid ning annab hinnangu, kas pakendijäätmed sobivad ringlusse võtmiseks või mitte.

Lisaks pakub WasteLocker aktiivset jäätmekaardistuse ja arvestuse teenust eraettevõtetele.

Meie kõrvu on jõudnud kuuldused koostööst Tartu Linnaga, kuidas see juhtus?

Linnavalitsustel on oluline kaardistada prügisorteerimist ja jälgida mahte. Keskkonna projekti raames testime oma lahendusi Tartu Annelinnas 3 korteriühistus. Läbirääkimised käivad ka Tallinnas ning arvatavasti aitame prügi sorteerimisele kaasa Nõmmel. Senised tulemused on näidanud, et prügi sorteerimise olukord on paranenud 30% võrreldes varasema olukorraga. Koostöö tulemusena saavad korteriühistud personaalsemat tagasisidet sorteerimise osas. Elanikud näevad, et prügi osas tehakse suuremat järelvalvet ning tekib arusaam, et prügi sorteerimise kvaliteedi tõstmise probleemiga tegeletakse siin ja praegu.

Kas see tähendab, et korteriühistu esimees saab teada, kelle uksele koputama minna, et prügi sorteerimist õpetada?

Kindlasti mitte. Päris korteri põhiselttagasisidestamine ei käi. Me ei taha kedagi sundida ega tekitada ebameeldivat emotsiooni. Idee on pigem anda ülevaade prügi sorteerimise täpsusest korteriühistus, mille järgi saavad inimesed ise oma käitumist sättida.

Kui me alustasime testimist, siis oli meil moodul, kuid viimastes katsetustes oleme hakanud elanikke rohkem kaasama. Kui ta viib prügi välja, siis teeb ta pilti konteineri sisust ning teenib sellega boonust.

Mis see boonus on?

Kinkekaardisüsteem. Katsetame erinevaid lahendusi. Testime kahte lähenemist:inkekaarte saadakse vastavalt piltide mahule või loosile? Loosiga versioonis on boonused kopsakamad. Mahu puhul palume teha vastav koguse pilte ja vastutasuks saab näiteks Bolti krediiti. Püüame aru saada, kumb süsteem on efeektiivsem.

Kuidas need fotod boonusteks muutuvad?

Praegu on meil ajutine lahendus: skännid QR koodi, telefonis hüppab üles veebirakendus nng tee pilti. Pikemas perspektiivis on plaan teha eraldi rakendus.

Olete te kohanud ka mingit vastupanu?

Pigem oleme saanud osadelt korteriühistustelt tagasisidet, et nad ei vaja seda lahendust ning nende inimesed oskavad prügi sorteerida. Nende teadmine põhineb sellel kui palju olmejäätmeid tekib. Me ei taha sundida, vaid pakkuda lahendust. Keskendume neile, kes näevad meie arendusel väärtust ning küllap ka teiste meel varsti muutub.

Te võitsite Prototronist 20 000 eurot arendustegevuse jätkamiseks. Mida te selle rahaga teha olete jõudnud?

Esiteks saime selle abil EAS-ilt lisarahastust. Poole auhinnarahast oleme pannud füüsilise toote arendusse ehk riistvara ehitusse. Hetkel kogu tarkvara on välja arendatud meie enda ressurssidega, kuid plaanime teise poole auhinnarahast ka tarkvara arengusse suunata. Seni oleme enda ressurssidega hakkama saama, aga nüüd hakkame laienema või keskendume kapitali kaasamisele.

Kui palju on teie prototüüp arenenud hetkest kui te Prototroni tulite?

Tollel ajal meil midagi muud eriti polnudki kui üks kaamera. Praegu on töös kaamera moodul ning meie toote advanced proof of concept on lõpufaasis. Palju edu on olnud tarkvara poole peal. Lahendasime, kuidas pilte üles laadida. Üldiselt kokku võetuna on riistvara alles testimises, kuid tarkvara hakkab juba jõudma valmis lahenduste maale. Meie eesmärk on viia kõik masinõppe peale. Keeruliseks teeb asja prügi olemus. Võib öelda, et iga prügikott on kordumatu andmete hunnik.

Kat teie tiim on saanud täiendust?

Jah nii see on. Pärast Prototronis osalemist kasvas meie meeskond viielt liikmelt kuuele. Meile tuli appi sotsiaalmeediajuht, kes aitab meie sõnumit levitada. Ta on ühtlasi ka meie esimene naissoo esindaja.

 

Rohekm infot Wastelocer tegemiste kohta leiad:

www.wastelocker.xyz, info@wastelocker.xyz