3 dokumenti, mis peaks igal ettevõttel olema


pexels pixabay 48148
Ettevõtjal on palju dokumente, mida ta oma äri kasvatamise teekonnal vajab. Prototroni partner õiguse alal – Hedman Partners, on kirja pannud need kolm olulist dokumenti, ilma milleta alustav ettevõtja hakkama ei saa.

Põhikiri ehk ettevõtte üldreeglid

Põhikiri on avalik dokument, millele pääseb ligi Eesti äriregistri kaudu. Põhikiri reguleerib ettevõtte tegevust ja eesmärke ning täpsustab ettevõtte igapäevase toimimise protsessi ja üksikasju.

Lisaks on põhikirjas sätestatud ettevõtte juhatus, üldkoosolek, mõnel juhul ka nõukogu, samuti on sätestatud, kuidas tuleks koosolekud kokku kutsuda ja kvoorumi nõuded.

Keerukamate põhikirja punktide korral tasuks põhikirja koostamisel pöörduda juristi poole.

Asutajate kokkulepe: millal kõik sujub ja millal mitte

Teine dokument, mis on kohustuslik, kui soovite vältida vaidlusi asutajate vahel, on asutajate leping. Asutajaleping on dokument, mis reguleerib asutajate vahelisi suhteid ettevõttega.

Täpsemalt reguleerib asutajaleping muu hulgas iga asutaja rolli ja vastutust, ettevõtte tegevuse ja juhtimise peamisi põhimõtteid, asutajate kohustust mitte konkureerida ettevõttega ega avalikustada oma äritegevuse saladusi.

Konfidentsiaalsusleping: kaitsta oma oskusteavet ja tundlikku teavet

Konfidentsiaalsusleping ehk NDA (Non-disclosure agreement) on õiguslikult siduv leping, mille sõlmivad kaks osapoolt, kui nende koostöö hõlmab tundliku teabe avalikustamist. NDA-d võib sõlmida ka faasis, kus pooled pole kindlad, kas nende eesmärgid ja vajadused kattuvad, et õigustada püsivama koostöö loomist.

NDA eesmärk on kaitsta osapoolte tundlikku teavet kolmandatele isikutele avaldamise eest.

NDA määrab kindlaks, millist teavet peetakse konfidentsiaalseks, millistel juhtudel on selle avalikustamine lubatud või keelatud, samuti karistuse konfidentsiaalse teabe avalikustamise eest.

Tahad rohkem teada? Loe siit.