Start-up ettevõtete finantseerimine – investor vs laen?


Kristjan Pärn
Prototroni mentor, Swedbanki start-up-ettevõtete ärikliendihaldur Kristjan Pärn kirjutab sellest, kuidas alles alustava ettevõtte tegevust finantseerida. Millised on võimalikud lahendused ja parimad valikud? 

Kui idee ettevõtte loomiseks on tutvusringkonnas, turu-uuringutes või erinevates kiirendites heakskiidu saanud, on tihtipeale järgmiseks sammuks investori kaasamine rahastamise eesmärgil. Kuid mitte ainult – lisaks investori rahakotile otsitakse  ka investori know-how’d ning täiendavaid tutvusi ja sidemeid ettevõtte laienemiseks. Küsimus, mis ulatuses ja millal võtta laenu võikaasata investor, on oluline enda jaoks läbi mõelda. Kui saate teha linnukesed nii äriplaani olemasolu, turuosaliste huvi kui ka esimeste maksvate klientide osas, võiks järgnev teid kõnetada.

Kui suurest osalusest raha nimel loobuda?

Maailmas on paljud stardifaasis edukad ideed saanud põletada just sellega, et esimeste raha kaasamistega tuleb ära anda liiga suur osa ettevõttest ning ettevõtte omaniku jaoks võib olukord lõppeda ettevõtte üle kontrolli kaotamisega. Eesti riik on loonud tugeva start-up ökosüsteemi, mis hõlmab kõikvõimalikke ärivaldkondade toetusi nii rahalisel kujul kui ka teadmiste näol. Ka pangad tulevad siinkohal appi, pakkudes alustavatele ettevõtetele stardilaenu, mis väljastatakse koostöös KredExiga.

Nagu alustavale ettevõttele omane, on laenutoodete puhul suurimaks probleemiks tagatised. Toon välja KredEx’i stardilaenu paar tüüptingimust:

  • „Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast.“
  • „Ühele taotlejale väljastatav suurim laenusumma on 100 000 eurot, millest võib kuni 50 000 eurot kasutada käibevahenditeks.“

Ehk kui toome tagatispositsiooni reaalsesse ellu, siis 100 000 euro suuruse laenusumma puhul peaksid  start-upi  osanikud ühiselt käendama maksimaalselt 25% laenusummast ehk 25 000 eurot. Sageli jääb esmane raha kaasamine ja plaanide teostamine just 100 000 euro suurusjärku. Stardilaen võiks riskide hajutamiseks olla üks variant mitmest.

Laenu asemel kaasa investor

Laenutoode ei sobi kõigile. Omakapitali (investori) kaasamine võib olla mõistlikum lahendus olukorras, kus ettevõtte ärimudel on ehitatud projektipõhisele või hooajalisele müügile, mis väljendub omakorda ebastabiilsetes rahavoogudes ning  omanike enda võimekus vajadusel rahavooge katta ja toetada on nõrk. Lisaks tuleb endale aru anda kui kaugel on tootearendus, millised eellepingud klientidega on sõlmitud ning kas ettevõte teab, et reaalsed laekumised võivad teatud juhtudel viibida – sellisel juhul on õigem suund pöörduda investorite ja riskikapitalistide poole.

Start-up ettevõtete kasv aastas on mitmekordne ning ettevõtte väärtus kasvab ajas koos sellega. Kui ettevõttel on stardifaasis võimalik lükata investorite kaasamist edasi, siis hilisemas faasis on ettevõtte osaluse eest võimalik kaasata rohkem kapitali.