UniveR DID


Название команды: UniveR DID
Грант Prototron: 22,000 eur
Год участия: 2015


Universaalne kaasaskantav detektor narkootiliste ainete tuvastamiseks. Toode UniveR DID (2-3 kg) on välja töötatud narkootiliste ainete tarbimise analüüsiks tollis, politseis ja meditsiinis, võimaldades analüüsida vedelikke, gaase ja tahkeid aineid.