Kas Sul plaan B on olemas?


Prototron mentor Kristjan Parn
Kristjan Pärn, Prototroni mentor, Swedbanki Start-up-ettevõtete ärikliendihaldur

Kui Sul on plaanis tulla oma verivärske ideega Prototroni, siis kindlasti tuleb enda jaoks läbi mõelda mõned kriitilised küsimused, sest just need aitavad tagada edu taotlusvooru erinevates etappides. Toon välja kolm peamist teemat, mis tuleks enne Prototronil osalemist läbi mõelda.

Esiteks tuleb kindlasti läbi mõelda, kes on Sinu potentsiaalne klient ja kas see klient on ka toote lõpp-tarbija. Lisaks tasub analüüsida, kui kiiresti on võimalik muuta ta n-ö maksvaks kliendiks ehk teenida tulu. Oluline on teha enda jaoks selgeks ka see, kas müügitulu on pigem projektipõhine või laekub kliendilt igakuiselt stabiilset tulu.

Mõtle Excelist kaugemale

Tihtipeale võib tunduda, et Prototroni tulles on kõik läbi mõeldud – potentsiaalsed kulud ja tuludki Exceli-tabelisse kantud, kuid just eelnimetatud küsimused on jäetud vastamata, sest neile ei osata tähelepanu pöörata. Siinkohal ei tohiks unustada, et igasuguseid väiteid pead olema valmis põhjendama. Samas tuleb rõhutada, et mentorid, investorid ja finantseerijad on suunanud oma tähelepanu tihti hoopis kasvunumbrite ja rahavoogude prognoosidele.
Teiseks on oluline valmis mõelda plaanid B ja C. Kui Sa ei suuda praegu kaasata raha Prototronist, kuidas Sa oma äriideega edasi liigud? Üks võimalus oleks kaasata kohe erainvestor, aga sel juhul tuleb kaaluda, kas ja kui palju oled nõus loovutama oma osalusest ettevõttes. Teine võimalus on valida finantseerijaks pank ning sel juhul tuleks mõelda, kust tekib Sinu laenu tagasimaksmise võimekus?

Alternatiivsed variandid

Kui ideel läheb hästi ja saad Prototronilt toetust, siis kahjuks ei jätku ka sellest igaveseks. Seetõttu on mõistlik koostada esialgne prognoos ehk läbi mõelda, kui kaua suudad Prototroni toetusega n-ö vee peal püsida ja teadvustada, millal vajad juba uut rahastust või kui kaua saad hakkama pärast investorite raha kaasamist?
Neile küsimustele vastuseid teades on Sul konkurentide ees eelis, sest oled mõelnud välja varuplaanid ja oskad näha laiemat pilti. See tõestab erinevatele vastaspooltele, et Sa tõesti usud oma idee õnnestumisse. Lisaks saab ekspertkogu kinnitust, et pärast esimest ebaõnnestumist ei visata ideed kohe tagasi lauasahtlisse, vaid suudetakse võtta kasutusele mõni varuplaan ja liigutakse ikkagi edasi.

Ole paindlik

Kolmandaks tasub pidada meeles, et Prototroni taotlusvooru etappides kohtud väga erinevate inimestega – võid saada nii asjalikku tagasisidet kui ka tõsist kriitikat. Liigne enesekindlus võib saada saatuslikuks ka kõige paremale ideele. Oskus ideed müüa on ühe eduka kasvuettevõtte alustala, samas võib liigne enesekindlus tekitada komisjonis tunde, et Sa ei suuda näha enda raamidest välja ega teha oma äriplaanis jooksvalt vajalikke muudatusi.
Kokkuvõttes – ole valmis analüüsima iga detaili, kui sellele tähelepanu pööratakse, ning vajadusel kohane muutustega.

hINF abil saab vähendada haigete visiite raviarsti juurde


IMG 3588
Suvevooru võitja

Neljapäeval, 7. septembril kuulutati välja Prototroni rahastu järjekordse võitjad. Üks nendest on hINF meeskond kes loob platvormi, mis võimaldab patsientidel suhelda oma raviarstiga digivisiidi vahendusel.

hINFi asutajaliige Paula Kink rääkis, et idee luua selline platvorm, mis muudaks patsientide pikaajalise jälgimise efektiivsemaks ja mugavamaks, sai alguse HIVdigital’ist, mis oli Connected Health klastri korraldatud aastane programm. „200 kroonilise haigusega patsiendi hulgas läbi viidud küsitluses selgus, et 86% haigetest on ebamugav korduvalt kliinikus käia – keskmiselt kulub kliinikus visiidil käimiseks üle 3 tunni, digivisiit kestab aga maksimaalselt 10-15 minutit. Nii saigi rakendus loodud arstide ja patsientide vajadustest lähtuvalt,“ selgitas Kink ja lisas, et Prototronilt saadud raha abil arendab meeskond esmase versiooni iOS platvormist.

“Hiiglama hea meel on näha, et kliinilise vajaduse baasil loodud lahendus on jõudnud esimeste klientideni ning seda veab tegus meeskond, kellel on rahvusvaheline ambitsioon. Prototroni toetus võimaldab neil teha lahenduse kättesaadavaks ka iPhone’i kasutajatele, keda on Eestis HIV positiivsete seas vägagi arvestatav hulk. Võimekas meeskond, sealhulgas arst, tegevjuht ja IT juht, kes on suutnud ennast tõestada arendades välja reaalsel vajadusel põhineva toote, on juba tekitanud tõsist huvi ka Eesti investorites,” ütles Tehopoli äriarenduse osakonna ja tervisetehnoloogia valdkonna juht Külle Tärnov.

Ambitsioonikad eesmärgid

hINF digilahenduse eesmärk on asendada pooled krooniliste patsientide tavavisiidid digivisiitidega. „Digivisiidid on suur samm edasi, et muuta krooniliste patsientide ravi võimalikult efektiivseks. Sisuliselt on digivisiidid broneeritud visiidiajad, mil osapooltel on võimalik kirjalikult suhelda. Digivisiidi käigus saab edastada ka analüüside tulemusi ja väljastada ravimite retsepte,“ ütles Kink ja lisas, et digivisiidil jagatud informatsioonist koostab hINF konkreetse ja lihtsasti jälgitava ülevaate patsiendi tervisest.

Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova märkis, et tänu Terviseklastri tegevustele on oluliselt kasvanud nii tervisetehnoloogiaga seonduvate ideede hulk kui kvaliteet rahastu taotlusvoorudes. „Järjest enam jõuavad Prototroni läbimõeldud ja komplekssed lahendused. Minu jaoks on oluline, et need ideed lahendavad ühiskonna teravamaid probleeme ja seeläbi saame panustada inimeste suuremasse heaolusse. Ideede kapitaliseerimise mõistes on praegu ka hea aeg – telemeditsiin ka riskikapitali investeerimisvaldkonnaks väga populaarne.“

Prototronilt saadud 10 150 eur abil arendab meeskond lahenduse iOS platvormi jaoks esmase versiooni. Prototronis osaleda plaanivatele meeskondadele ütleb Paula:”Uskuge oma tootesse ja tõestage selle vajalikkust ka teistele!”

Järgmise vooru tähtaeg on 15. oktoober. Esita taotlus www.prototron.ee, sest 10 000 € ootab.