Aerogel


Название команды: Aerogel
Грант Prototron: 32,500 eur
Год участия: 2013

Väikesemahuline põlevkivi tootmisjääkidest aerogeeli katsetootmine patendil EE05510B1 põhineva tehnoloogia suurtootmiskõlblikkuse väljaselgitamiseks