Pärnu, Võru, Narva – siit me tuleme!


ideest iduni 2
Pärnus: 29.-30.9 ja 14.10.2020
Narvas: 7.-8.10 ja 22.10.2020
Võrus: 20.-21.10 ja 4.11.2020

Eesti iduettevõtete ökosüsteemi kõvemad tegijad panid seljad kokku ja lõid programmi, mis toetab ideest eduka tulevikuäri kasvatamist ka väiksemates piirkondades. Intensiivse lühikoolituste sarja, mentorluse ja rahalise toe abil saavad osalejad võimaluse oma idee päriselt ellu viia. Programmi eesmärgiks on toetada uute iduettevõtete pealekasvu, olemasolevate arengut ja tegutsevate laienemist.

Programm koosneb:

  • Kolmepäevasest (2+1) baaskoolitusest, et äriidee võtaks rakendatava kuju ja et osaleja kasvataks enda ümber inkubatsioonivõimekusega meeskonna.
  • Ülesannete lahendamisest baaskoolituse käigus omandatud teadmiste abil – idee valideerimine potentsiaalsete klientidega, esialgse finantsplaani koostamine jne.
  • Demopäevast oma ideede esitlemiseks.
  • Täiendavatest mentortundidest parimatele baaskoolituse läbinud meeskondadele, et valmistuda inkubaatorisse või kiirendisse kandideerimiseks.
  • Rahalisest toetusest programmi parimate äriideede edasiseks arendamiseks.
  • Võimalusest jõuda otse Prototron 🚀 TOP40 hulka ilma taotlusvooru kandideerimiseta.
Ootame programmiga liituma kõiki:

💡 kellel on idee ja tahe käivitada oma iduettevõte, kuid puudub teadmine, kuidas seda teha

💡 kelle ettevõte on juba registreeritud, kuid äri on algfaasis ning ei ole seetõttu veel valmis kandideerima inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse

💡 kes omavad tegutsevat väikeettevõtet ja tahavad oma äri olulisel määral kasvatada, muutes ärimudelit, võttes kasutusele tehnoloogilisi uuendusi ja/või plaanides turule tuua innovaatilisi tooteid/teenuseid

07.10 kell 16.00-20.00

Aeg Mis
16.00 Tervitussõnad ning SIUH projekti tutvustus
16.15 Idee, meeskond, konkurendid
18.15 Ettevõtja kogemuslugu
18.30 Finantside mudeldamine
19.30 Ettevõtte asutamise õpetus
20.00 LÕPP

08.10 kell 10.00-14.00

Aeg Mis
10.00 Persoona loomine, turundus & müügikanalid
11.30 Lõuna
12.00 Testimismeetodite õpetamine & valideerimised; toote ja teenuse arendus
13.45 Pitchi formaadi tutvustamine & ettevalmistamine
14.00 LÕPP

22.10 kell 16.00-20.00

Aeg Mis
16.00 Scriptide tagasisidestamine
16.15 Pitch treening
17.15 Mida investorid näha tahavad? Kuidas käib investeerimine? Millised on startuppide võimalused investeeringute kaasamisel?
18.15 Investori kogemuslugu
18.30 Investeeringut kaasanud ettevõtja kogemuslugu
18.45 Demoing
19.45 Parimate väljakuulutamine
20.00 LÕPP