Pärnu, Võru, Narva – siit me tuleme!


ideest iduni 2
Pärnus: 29.-30.9 ja 14.10.2020
Narvas: 7.-8.10 ja 22.10.2020
Võrus: 20.-21.10 ja 4.11.2020

Eesti iduettevõtete ökosüsteemi kõvemad tegijad panid seljad kokku ja lõid programmi, mis toetab ideest eduka tulevikuäri kasvatamist ka väiksemates piirkondades. Intensiivse lühikoolituste sarja, mentorluse ja rahalise toe abil saavad osalejad võimaluse oma idee päriselt ellu viia. Programmi eesmärgiks on toetada uute iduettevõtete pealekasvu, olemasolevate arengut ja tegutsevate laienemist.

Programm koosneb:

  • Kolmepäevasest (2+1) baaskoolitusest, et äriidee võtaks rakendatava kuju ja et osaleja kasvataks enda ümber inkubatsioonivõimekusega meeskonna.
  • Ülesannete lahendamisest baaskoolituse käigus omandatud teadmiste abil – idee valideerimine potentsiaalsete klientidega, esialgse finantsplaani koostamine jne.
  • Demopäevast oma ideede esitlemiseks.
  • Täiendavatest mentortundidest parimatele baaskoolituse läbinud meeskondadele, et valmistuda inkubaatorisse või kiirendisse kandideerimiseks.
  • Rahalisest toetusest programmi parimate äriideede edasiseks arendamiseks.
  • Võimalusest jõuda otse Prototron 🚀 TOP40 hulka ilma taotlusvooru kandideerimiseta.
Ootame programmiga liituma kõiki:

💡 kellel on idee ja tahe käivitada oma iduettevõte, kuid puudub teadmine, kuidas seda teha

💡 kelle ettevõte on juba registreeritud, kuid äri on algfaasis ning ei ole seetõttu veel valmis kandideerima inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse

💡 kes omavad tegutsevat väikeettevõtet ja tahavad oma äri olulisel määral kasvatada, muutes ärimudelit, võttes kasutusele tehnoloogilisi uuendusi ja/või plaanides turule tuua innovaatilisi tooteid/teenuseid

07.10 kell 16.00-20.15

 

Aeg Mis Esineja
16.00-16.15 Tervitussõnad ning SIUH projekti tutvustus Jana Budkovskaja
16.15-18.15 Idee, meeskond, konkurendid Aleksander Gansen
18.15-18.30 PAUS Kohvipaus
18.30-18.45  Ettevõtja kogemuslugu Teet Kuusmik 
18.45-19.45 Finantside mudeldamine Polina Magdina
19.45-20.15 Ettevõtte asutamise õpetus Polina Magdina
20.15 LÕPP

08.10 kell 10.00-14.00

 

Aeg Mis Esineja
10.00-11.30 Persoona loomine, turundus & müügikanalid Irina Kuzina 
11.30-12.00 Lõuna Catering
12.00-13.45 Testimismeetodite õpetamine & valideerimised; toote ja teenuse arendus Vladimir Funtikov 
13.45-14.00 Pitchi formaadi tutvustamine & ettevalmistamine Jana Budkovskaja
14.00 LÕPP

 

Kodutöö: Pitchi kirjutamine, harjutamine, kliendi valideerimine, turule mineku strateegia. Kõik grupid saadavad pitchi scripti, mida kolmanda koolituse alguses tagasisidestatakse.

22.10 kell 16.00-20.00

 

Aeg Mis Esineja
16.00-16.15 Scriptide tagasisidestamine  Jana Budkovskaja
16.15-17.15 Pitch treening Gleb Maltsev
17.15-18.15 Mida investorid näha tahavad? Kuidas käib investeerimine? Millised on startuppide võimalused investeeringute kaasamisel? Lev Dolgatsjov 
18.15-18.30 Investori kogemuslugu Lev Dolgatsjov
18.30-18.45 PAUS Kohvipaus
18.45-19.00 Investeeringut kaasanud ettevõtja kogemuslugu Aleksei Kolesnikov (Bolt) 
19.00-20.00 Demoing Osalejad
20.00-20.15 Parimate väljakuulutamine Jana Budkovskaja
20.15 LÕPP