Covisual


Meeskonna nimi:  Covisual
Prototroni toetus: 10,000 eur
Osalemisaasta: 2016


Covisual, arendab inseneridele ja objektijuhtidele mõeldud kommunikatsioonitarkvara mis võimaldab distantsilt reaalajas ehitusjoonistel töötada ja infot vahetada viisil, kus kasutajate liikumine ja tegevused joonisel on kõigile vahetult jälgitavad, vähendades seeläbi suhtluse ajakulu ja vältides vigu.