Tingimused ja Kord


 1. Taotluste hindajate, komisjoni, mentorite ja ekspertkogu otsused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.
 2. Ekspertkogu poolt rahastuse vääriliseks hinnatud meeskonnad saavad rahastuse Ekspertkogu poolt otsustatud suuruses, 6-kuulise inkubatsiooni Tehnopoli Inkubaatoris, advokaadibüroo Hedman Partnersi poolt eelnevalt kokkulepitud mahus juriidilist nõustamist ning võimalusel lisaboonused Prototroni partneritelt.
 3. Kogu Prototroni taotlusvooruga seotud ametlik informatsioon avaldatakse veebilehel: www.prototron.ee.
 4. Taotluse esitaja võtab teadmiseks, et juhul, kui ta saab Prototroni rahastuse, on ta kohustatud:
  • sisenema vähemalt 12-kuulise koostöölepingu alusel Tallinna Teaduspark Tehnopol inkubaatorisse, millest esimesed 6 kuud on tasuta;
  • andma Prototroni meeskonnale infot oma rahastuse saanud idee arengust (sh, käive, töötajate arv, klientide arv, kaasatud investeeringud jne.);
  • avalikes esinemistes (sh pressiteadetes, artiklites, esinemistel jne.) teavitama avalikkust, et idee arendamist toetab Prototron.
  • Lisama Prototroni logo ettevõtte veebilehele, sotsiaalmeediakontodele, investoritele mõeldud materjalidele (one-pager, two-pager, esitlus jne.) prinditud materjalidele ja teistele avalikuks kasutamiseks mõeldud materjalidele. Nõue on kehtiv 5 aasta jooksul peale rahastuse saamise lepingu sõlmimist.