Anname Sulle
raha ja parimad mentorid
oma toote prototüübi
ehitamiseks!

Prototroni parimatele meeskondadele anname raha prototüüpi ehitamiseks, toetame äri maailma viimisel inkubatsiooniga Tehnopol Startup Inkubaatoris, õigusabiga Hedman Partneritelt ning turundusabiga!

tähtaeg 15.10.2016
Taotle

Keda Prototron toetab

Tahame, et headest ideest saaksid maailma muutvad tooted ning soovime olla toeks nii rahaliselt kui hea nõuga. Ole mureta, osalust me sinu projektist ära ei võta.

 • Kandideerida saavad kõik prototüüpivad eraisikud ja ettevõtted
 • Toetame roheliste tehnoloogiate, elektroonika, mehhatroonika, infotehnoloogia valdkondi
 • Infotehnoloogia toodete puhul on oluline konkurentsieelis ning loodav lahendus ei tohi olla lihtsasti kopeeritav
 • Prototüübi taga peab olema äriidee, milles soovime näha tehnoloogilist uudsust
 • Idee taga peab olema motiveeritud ja tugev meeskond
 • Taotluse saab esitada igal ajal, kuid hindamine toimub 40 päeva jooksul pärast taotluse tähtaega
 • Taotletav summa ei ole piiratud, kuid tavaliselt jääb meie toetus vahemikku 5 000 - 10 000€. Sellele lisandub tasuta 5 000€ väärtuses investorvalmiduse- ja müügiprogramm.

Enne idee esitamist tutvu konkursi tüüptingimustega.

 

Esita taotlus

Finantseeringu saamiseks palume täita kõrvalolev vorm. Oluline on võimalikult täpselt kirjeldada idee unikaalsust ja meeskonda, märkida soovitud finantseeringu suurus ning prototüübi valmistamise ajakava. Soovitame ühe lisadokumendina kasutada meie onepageri põhja.

Enne ekspertkogu ette pääsemist saavad 20 parimat meeskonda mentorlust eelkiirendis, mille käigus valivad mentorid välja 10 parimat meeskonda. Parimatel meeskondadel aitame koostada investormaterjalid ja kutsume ekspertkogule projekti esitlema. 

Kõik väljad on kohustuslikud
2. Lae dokumendid üles
Lae alla taotlusvorm
2. Lae taotlus üles

Täname!

Võtame Teiega peatselt ühendust

Eksperdid

Peale Prototroni kandideerimisvooru koguneb ekspertide kogu, kes otsustavad, milliseid projekte finantseerida.

Prototroni eksperdid on:

 • Priit Alamäe
  Priit Alamäe
  Nortal
 • Heiki Raadik
  Heiki Raadik
  Swedbank
 • Madis Raukas
  Madis Raukas
  TTÜ
 • Yrjö Ojasaar
  Yrjö Ojasaar
  Solon Partners
 • Jaak Raie
  Jaak Raie
  Tehnopol
 • Jaanus Tamm
  Jaanus Tamm
  Defendec
 • Andrus Oks
  Andrus Oks
  SmartCap
 • Margus Uudam
  Margus Uudam
  EstVCA

Toetajad

Toetame Prototroni, sest soovime anda noortele võimaluse oma unistused teoks teha. Näeme, et täna on Eestis Probleem rahastuse leidmisega ideefaasis toodetel, mis ei ole veel kasvanud investeeringu vääriliseks ettevõtteks. Rahastu abil lahendame selle probleemi.
Robert Kitt
Swedbank
Rahastu täidab suure tühimiku teel uute Skype´de kasvamisele. Tehnopolis näeme pidevalt ideid, mis ei jõua kuhugi, sest puudub kontseptsiooni tõestav toode. Paberil näeb iga idee hea välja. See, kas idee taga on ka tegelikult maailma muutev toode, saame nüüdsest Prototroni rahastu abil teada.
Jaak Raie
Tehnopol
Rahastu pakutavad võimalused on loogiliseks jätkuks Tehnikaülikooli Mektory ärimudelite ideede elluviimisel ja suureks toeks TTÜ tudengite lahenduste väljatöötamisel. Kuigi igas riigis leidub ka teisi toetusmeetmeid, siis tänu erakapitali kaasamisele on Prototronist toetuse saamine väga lihtne. Samuti on Prototroni koondunud eksperdid uudsete ideede ettevõtlusse viimisel.
Tea Varrak
TTÜ

Blogi

05.11

Anna oma ideele kuju

Käimas on Prototroni 15. taotlusvoor, kus läheb jagamisele kuni 45 000 eurot selliste ideede elluviimiseks, mis aitavad muuta inimeste igapäevaelu lihtsamaks, paremaks ja mugavamaks. 

„Paljud Prototroni rahastusega lendu tõusnud ettevõtted ongi alguse saanud kellegi isiklikust probleemist ja sellele lahenduse otsimisest. Prototron aitab selle lahenduse ehk käega katsutava prototüübi valmis teha,“ kutsus Prototroni tegevjuht Jana Pavlenkova kõiki ettevõtlikke inimesi oma ideedega välja tulema.

Ühe meeskonna toetus on suurusjärgus 10 000 eurot, võitjameeskonnad saavad lisaks prototüübi loomiseks vajalikule rahasummale erinevaid tugiteenuseid: Tehnopoli 6-kuuline inkubatsiooniprogramm, õigusabiteenuseid ja kommunikatsioonitugi.

Tugiteenused on kui motivatsioonipakett ja mõeldud selleks, et toetada meeskonda nende idee arendamise teekonnal. „Üksinda garaažis nokitsedes on tulemus üks, oma meeskonnaga teiste startuppide kõrval toetavas inkubaatorkeskkonnas hoopis teine. Lisaks suunavad meeskondi oma valdkonna spetsialistidest mentorid,“ selgitas Pavlenkova.„Prototroni on oodatud kõik ideed, eriti mehhatroonika, elektroonika, infotehnoloogia ja rohelise tehnoloogia valdkondadest ja taotlemiseks ei pea omama ettevõtet,“ ütles Pavlenkova ja lisas: „Tõesti ootame kõiki ettevõtlikke inimesi sõltumata soost, vanusest, erialast, haridustasemest või elukohast. Äkki aitab just Sinu idee maailma paremaks muuta?“

Kõik ideed saavad asjatundlikku tagasisidet, millised on võimalikud kitsaskohad ning kuidas taotlust veelgi paremaks muuta. TOP20 meeskonda saavad personaalset nõustamist ja juhendamist oma idee lõppesitluseks ettevalmistamisel Prototroni ekspertkogule. Detsembri algusel pääsevad TOP10 meeskonda ekspertkogu ette oma ideed kaitsma ning 9. detsembril kuulutatakse välja Prototroni võitjaid.

Taotlusi ootame kuni 15.oktoobrini kell 23:59.